Плочки

Тази колекция е продължение на ремонта в апартамент на приятели. Неочаквано остатъците от керамичните плочки, които рисуват нови форми по пода и стените, се превърнаха в бижута. Парченцата се отпечатват във восък и така се получават негативи на обемите им от метал, плочиците се срещат с огледалните си форми от сребро. Така цвят и форма се превръщат в метафора за любовта и сливането на две същества.

1-2