Бяло

Работя с формата, без първоначална концепция, бялото е единствената отправна точка. Така се появяват извивки и текстури, които не търсят дефиниции. Въпреки това, формите, които се рисуват сами, изплуват от спомените.

1